Samen zetten we het kind op één

Wij helpen organisaties om een integraal kindcentrum op te zetten. Vanuit de gedachte dat een integraal kindcentrum optimale kansen en mogelijkheden biedt voor kinderen van nul tot dertien jaar leveren we op basis van maatwerk praktisch en resultaatgericht advies. Zodat professionals en organisaties rondom het jonge kind de transitie kunnen maken naar een integraal aanbod van onderwijs, opvang, zorg en welzijn.

Integraal kindcentrum

Een integraal kindcentrum (IKC) is een maatschappelijke onderneming waarin betrokkenen de ontwikkeling van kinderen als centraal uitgangspunt hebben. Het is een voorziening voor kinderen van nul tot dertien jaar en biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding. Kinderen kunnen binnen een IKC leren, spelen, zich ontwikkelen en anderen ontmoeten.

Veelgestelde vragen

Werkwijze

Het proces om te komen tot een IKC bestaat uit een aantal fasen met daarin onderdelen die uitgewerkt moeten worden. Afhankelijk van de ambitie en de situatie kunnen deze meer of minder tijd en aandacht vragen.

IKC Makers ondersteunt en adviseert op maat. Het tempo en de omvang van het proces zijn afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van beslissers en professionals van het toekomstige IKC. Onze adviseurs hebben ervaring met verschillende IKC-situaties en weten welke knelpunten aan de orde zijn en hoe deze beslecht kunnen worden.

Lees meer