DSC5010ok

Blog: De sleutel tot succes zit ‘m in kennis van elkaars wereld

“Jarenlang heb ik in het basisonderwijs gewerkt. Ik ken de wereld van het basisonderwijs van binnen en van buiten. Inmiddels kan ik stellen dat dit ook voor de kinderopvang geldt. Mijn ervaring is dat de kinderopvang- en basisonderwijscultuur op verschillende vlakken verschillen. Het sámen voor het kind goed doen kan alleen als beide domeinen toegankelijk zijn voor elkaar. Ofwel: onderwijs en kinderopvang moeten elkaars werelden betreden.”

 Veronique Lommers stuurt als directeur alle veertig locaties van Nummereen Kinderopvang aan. Zij is tevens als docent verbonden aan IKC Academy. Voordat zij twee jaar geleden de overstap naar de kinderopvang maakte, werkte zij als directeur op een basisschool. De werelden van basisonderwijs en kinderopvang raken steeds vaker met elkaar verweven binnen (integrale) kindcentra. Hoe kijkt Veronique aan tegen deze verdergaande inhoudelijke samenwerking van deze twee domeinen? Een interview met haar.

Wat is er nodig om samenhang tussen onderwijs en kinderopvang te realiseren?
“Dat zit ‘m in kennis. Kennis van elkaars werelden. Ik ken beide perspectieven en dat helpt. Ik probeer de urgentie vast te pakken die de professionals hebben om elkaar beter te leren kennen. Van daaruit probeer ik hun oordelen, die er aan beide kanten écht zijn, op een lager plan te krijgen. Ik daag de professionals uit zich open te stellen voor het verkennen van de andere wereld vanuit een open gedachte; wat ga ik aantreffen als ik de ander leer kennen.”

Op welke manier gaat dat elkaar leren kennen dan?
“Dat kan op allerlei manieren. Via een gesprek, of door bezoekjes te brengen aan elkaar. Dat laatste is het fijnst; er zijn, gewoon meedoen. Op moment dat ze elkaar met kinderen zien werken, zijn er genoeg aanknopingspunten. Mijn ervaring is dat dit helpt om de soms wat superieure houding, zo noem ik het maar even, van het onderwijs een trapje naar beneden te krijgen en de assertiviteit van de pedagogisch medewerkers juist een trapje omhoog. Dat is eigenlijk altijd waar het op neerkomt. Dat leg ik ook vaak uit, als ik twijfel of de mensen die het moeten doen oprechte intentie hebben om open te staan voor die andere wereld. Ik herleid vanuit de historie hoe de ongelijkwaardigheid tot stand is gekomen. Het gaat niet om gelijk geven of gelijk krijgen, maar om begrip hebben voor elkaar.”

Waarom heb je eigenlijk de overstap van basisonderwijs naar kinderopvang gemaakt?
“Ik kwam op een gegeven moment tot de conclusie dat ik klaar was in het basisonderwijs. Maar dat ik met kinderen wilde blijven werken was duidelijk. Het was voor mij alleen de vraag: worden het de 0-4 jarigen of juist het voortgezet onderwijs? Ik was ervan overtuigd dat het voortgezet onderwijs veel van het basisonderwijs zou kunnen leren. Vooral op het gebied van kinderen leren kennen en ouders willen zien. Daarnaast had ik ook wel door dat basisonderwijs echt niet zonder kinderopvang kan. En ik wist ook dat er qua ontwikkeling ontzettend veel gebeurt bij kinderen in die eerste vier levensjaren. Maar ik had er nog niet voldoende beeld bij. Wat voor mij uiteindelijk doorslaggevend was, was de wens om kennis te maken met een andere organisatiecultuur.”

En, nog steeds blij?
“Mensen zagen het als statusverlies. Ik heb ook echt gehoord dat ik verloren ging voor het onderwijs. Maar ik ben erg blij met de stap die ik gezet heb. Ik zie het als mijn missie om het basisonderwijs positiever tegen de kinderopvang aan te laten kijken. Dat vind ik een prachtige uitdaging!”

Interview door Ninke Hoppenbrouwers

Deel dit artikel: