Wencke Toemen

Blog: Nog meer focus op de kinderen

Nummereen Makers implementeert op dit moment Kiwik bij AVEM Kinderopvang. Kiwik is een digitaal informatie- en communicatieplatform dat pedagogisch professionals op de groep gebruiken om hun werk optimaal uit te voeren. Wencke Toemen, gebiedsleider bij AVEM, maakt deel uit van de werkgroep die opgericht is om Kiwik gefaseerd in gebruik te nemen en vertelt in deze blog meer hierover.

Wat is jouw rol in de werkgroep? “Edith, die het project vanuit Nummereen Makers begeleidt, heeft binnen onze organisatie een werkgroep samengesteld. Met de werkgroep bespreken we hoe we Kiwik inrichten naar onze wensen, hoe we dit faseren en hoe we stapje voor stapje de medewerkers hierin meenemen. Samen met twee collega’s uit het team Pedagogiek & Kwaliteit denk ik hier samen met Edith over na. Kiwik heeft veel mogelijkheden maar we vinden het belangrijk om alles geleidelijk aan in te voeren zodat we onze medewerkers niet overspoelen.”

Wat was voor jou de reden om actief bij de implementatie van Kiwik betrokken te willen zijn? “Kiwik sprak mij meteen heel erg aan.  Toen er een werkgroep opgericht moest worden, heb ik de kans gegrepen om invloed te kunnen uitoefenen op de manier waarop we het binnen onze organisatie invoeren. Zodat ik mee kan bepalen hoe het voor mijn teams, en dus de pedagogisch medewerkers, zo prettig en goed mogelijk werkt. Daar had ik meteen wel ideeën bij.”

Wat voor ideeën zijn dat dan? “De insteek van Kiwik is dat pedagogisch medewerkers alles snel en goed kunnen vinden zodat ze zich zoveel mogelijk op de kinderen kunnen focussen. Maar niet alleen documenten die te maken hebben met hun groepswerk horen wat mij betreft op Kiwik. Ik zou er ook wel graag documenten op zien die betrekking hebben op hun als individu. Zodat pedagogisch medewerkers veel meer eigenaarschap krijgen. Met Kiwik kunnen we dat wat mij betreft heel goed faciliteren.”

Wat heeft Kiwik jullie tot dusver opgeleverd? “Al veel! Ik ben er erg enthousiast over. Zo is er ‘rust’ gekomen in de GGD-inspectierapporten, pedagogische werkplannen etc. Pedagogisch medewerkers hebben met een druk op de knop de beschikking over de meest actuele versies en dat is prettig. Ze hoeven niet meer na te denken waar een en ander staat. Ze weten nu dat als er een inspecteur komt ze gewoon en vol vertrouwen kunnen zeggen: “Hier is de iPad waar je alles kunt vinden.” Voordat we met Kiwik werkten, stond dergelijke informatie in ordners in de kast. We hadden eerder maar liefst vier GGD-mappen op de groep en dat zorgde wel eens voor stress bij de pedagogisch professional die met een inspectie te maken kreeg. Met de overgang naar Kiwik is die spanning er nagenoeg niet meer. De GGD-inspecteur krijgt een kopje koffie en de iPad en kan vrijwel zelfstandig zijn controle uitvoeren. Zo kunnen pedagogisch medewerkers zich blijven focussen op de kinderen.

Op mijn locaties werken we inmiddels helemaal niet meer met papieren formulieren. Alle formulieren zijn digitaal in de meest recente variant voor handen via de iPad. Er rollen nu alleen nog actuele en juiste formulieren van de printer! En in toenemende mate worden formulieren zelfs ook al digitaal ingevuld en per mail verstuurd naar de betreffende afdeling.”

Waar zie je verder nog kansen en mogelijkheden? “Nu communiceren medewerkers op groepsniveau nog weleens via WhatsApp met elkaar. Ze hebben een groepsapp voor de dagelijkse overdracht, bijvoorbeeld. Natuurlijk houden ze rekening met de privacy van de kinderen maar het is niet ideaal. Want ook als een medewerker vrij is ontvangt hij/zij zo’n appje. Je bent daarmee mensen dus altijd in hun privésituatie aan het storen met werk. Dat wil ik niet. Ik wil ernaar toe dat overdrachten per groep ook via Kiwik gaan. Zodat medewerkers aan het begin van hun werkdag in één oogopslag zien wat belangrijk is om te weten voordat zij die dag met de kinderen gaan werken. Dat is wat mij betreft de volgende stap!”

Interview door Ninke Hoppenbrouwers
Deel dit artikel: