Blogs

Regelmatig schrijven wij, of een deskundige uit het werkveld, een blog over een relevant onderwerp. Lees alle blogs hier.

Blog: De sleutel tot succes zit ‘m in kennis van elkaars wereld

“Jarenlang heb ik in het basisonderwijs gewerkt. Ik ken de wereld van het basisonderwijs van binnen en van buiten. Inmiddels kan ik stellen dat dit ook voor de kinderopvang geldt. Mijn ervaring is dat de kinderopvang- en basisonderwijscultuur op verschillende vlakken verschillen. Het sámen voor het kind goed doen kan…

Lees meer

Kinderen van nu vragen om professionals 2.0

De laatste jaren hebben onderwijs en kinderopvang een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Veel professionals binnen een van deze domeinen zullen dit herkennen. Er is geïnvesteerd in het intensiveren van de samenwerking en dat heeft zijn vruchten afgeworpen; steeds meer besluiten worden integraal genomen. Ik vind het een positieve ontwikkeling dat het…

Lees meer

In vijf stappen naar een IKC

In vijf stappen naar een IKC Veel professionals die werken met kinderen van nul tot dertien jaar zullen zich herkennen in de wens om een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen te realiseren. Samen met de partner in onderwijs of kinderopvang een optimale samenwerking realiseren waarbij het kind centraal…

Lees meer

Blog: Een AVG-proof kindcentrum

De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, is per 25 mei a.s. een feit. Dat betekent dat alle organisaties hun bedrijfsvoeringsprocessen dusdanig moeten aanpassen dat ze met ingang van bovengenoemde datum voldoen aan de nieuwe, strikte richtlijnen. Organisaties in de onderwijs- en/of kinderopvangbranche, zoals (integrale) kindcentra, liggen onder een vergrootglas. Jonge kinderen…

Lees meer