We leveren maatwerk

Ieder integraal kindcentrum is uniek; de omgeving van ieder IKC is anders, de wensen van de professionals en beslissers in een IKC variëren, omgevingsfactoren verschillen… Kortom: er is geen een situatie hetzelfde.

Wij adviseren en ondersteunen dan ook op basis van maatwerk. Samen met u verkennen we in een gesprek uw wensen en onze mogelijkheden. Is er een basis voor een goede samenwerking? Dan bekijken we samen hoe we uw specifieke traject gaan doorlopen.

Bel gerust om een afspraak te maken (0497 – 58 21 27) of vul onderstaand contactformulier in:

Meer informatie of een verkennend
gesprek aanvragen?